Cymryd Rhan


Rydym yn chwilio am fwy o ddynion i helpu i baratoi’r gweithdy newydd, symyd lori yn llawn peiriannau, gwasanaethu’r holl offer a dechrau rhedeg gweithgareddau gwaith coed o’n gweithdy newydd.

Mae angen gwirfoddolwyr arnom hefyd i helpu gyda chludo dynion yn ôl ac ymlaen i’r gweithdy a rhedeg CardiShed.

Rydym yn edrych i godi arian i sefydlu’r gweithdy a chynnal gweithgareddau i ddynion o bob oed.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni!


Rydym yn galli gweithio mewn grwpiau bach sydd wedi’i pellhau’n gymdeithasol o dan arweiniad cyfredol Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi lles dynion ac iechyd meddwl.