Gweithdy

Wedi’i leoli yng nghanol Aberteifi...

Rydym yn ddiolchgar i’r elusen gymunedol leol 4CG sydd wedi rhentu hen garej yr heddlu i ni, a fyddwn yn ei datblygu mewn i weithdy sylweddol ac amlswyddogaethol iawn yn ystod mis Mawrth ac Ebrill 2021.  
Rydym yn ddiolchgar iawn ein bod wedi derbyn rhodd o werth dros 15k o beiriannau gwaith coed gan deulu lleol yn Castellnewydd Emlyn. Gydag offer arall yn cael ei fenthyg gan aelodau’r grwp, byddwn yn gallu cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau gweithio coed!