Pam Men’s Sheds?


Mae siediau yn ymwneud â chwrdd â phobl o’r un anian a cael rhywun i rannu eich pryderau gyda. Maent yn ymwneud â chael hwyl, rhanu sgiliau a gwybodaeth â phobl o’r un anian ac ennill ymdeimlad newydd o bwrpas a pherthyn.

Mae siediau yn lleihau arwahanrwydd ac unigrwydd. Gall dynion ddelio â heriau iechyd meddwl yn haws ac yn aros yn annibynnol. Mae siediau yn helpu i adeiladu cymunedau a gallant achub bywydau dynion!

Bydd CardiShed yn datblygu i fod yn weithdy o answadd uchel, gan gynnig hyfforddiant mewn sgliau hen a newydd i ddynion o bob oedran.