Community Allotment

We are currently developing an organic Community Allotment next to Tesco in Cardigan. This is a space where people can come and get involved with growing their own food. Any excess produce will be available to CardiShed participants for a small donation. Contact us if you'd like to get involved.

Rhandir Cymunedol  

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu Rhandir Cymunedol organig drws nesaf i Tesco yn Aberteifi. Dyma le lle gall pobl ddod i gymryd rhan mewn tyfu eu bwyd eu hunain. Bydd unrhyw gynnyrch dros ben ar gael i gyfranogwyr SiedCardi am gyfraniad bach. Cysylltwch รข ni os hoffech chi gymryd rhan.