Machine Shop

We have a carpentry machine shop at CardiShed for the community to access. For a small donation you can come and use the workshop under the supervision of our Workshop Technician. Some people bring projects from home, others want to develop the skill to start new ones. We are thankful to Wales and West Housing for a recent grant to help us improve the health and safety of the machine shop.

Siop Peiriant

Mae gennym siop peiriannau gwaith coed yn SiedCardi i'r gymuned gael mynediad iddi. Am gyfraniad bach gallwch ddod i ddefnyddio'r gweithdy dan oruchwyliaeth ein Technegydd Gweithdy. Mae rhai pobl yn dod â phrosiectau o gartref, mae eraill eisiau datblygu'r sgil i ddechrau rhai newydd. Rydym yn ddiolchgar i Tai Wales and West am grant diweddar i’n helpu i wella iechyd a diogelwch y siop beiriannau.