Green Woodwork

We have a fully equipped Greenwood Workshop at CardiShed with pole lathes and shave horses. For a small donation you can come and use the workshop under the supervision of our green wood tutor. Participants can learn the traditional craft of turning green timber into anything from spoons to Welsh Stick Chairs.

Gwaith Coed Gwyrdd

Mae gennym Weithdy Coed Gwyrdd llawn offer yn SiedCardi gyda turnau polyn a cheffylau eillio. Am gyfraniad bach gallwch ddod i ddefnyddio'r gweithdy dan oruchwyliaeth ein tiwtor coed gwyrdd.Gall cyfranogwyr ddod i ddysgu'r grefft draddodiadol o droi pren gwyrdd yn unrhyw beth o lwyau i Gadeiriau Ffyn Cymreig.