Hyb Cymorth a Lles Gymunedol yn Aberteifi, Gorllewin Cymru

Adeiladu cymuned gref a gwydn yng nghanol Aberteifi.

Oriau Agor
Dyddiau Mawrth a Iau 10-4 Gweithdai Dynion
Dydd Mercher Diwrnod Ieuenctid (cysylltwch am fanylion)
Dydd Gwener 10-4 Gweithdai Merched 

Gofod cymunedol sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr yw SiedCardi. Rydym yn brosiect cynhwysol anfeirniadol lle mae pawb yn cael croeso. Mae gennym siop beiriannau llawn offer, gan gynnwys turnio pren, gwaith coed gwyrdd a rhandir cymunedol ond mae gennym le a’r brwdfrydedd i ehangu.

Beth yw SiedCardi?

Mae SiedCardi yn ofod lle gall pobl ddod i gyfarfod a bod yn greadigol. Mae'n fan lle gall pobl rannu gwybodaeth a sgiliau dysgu rhai newydd. Mae'n fan lle gall pobl gael ymdeimlad newydd o bwrpas a pherthyn.

Mae CardiShed yn helpu i adeiladu cymuned wydn gref sy'n lleihau arwahanrwydd ac unigrwydd fel y gall pobl ddelio â heriau personol yn haws a pharhau'n annibynnol.

Newyddion a Gweithdai

Diwrnodau Gwaith Coed Gwyrdd i Ferched yn cychwyn yn fuan

Gan ddechrau ym mis Mai, bydd SiedCardi ar agor bob dydd Gwener ar gyfer diwrnod cymorth i Ferched. Bydd Matt, ein tiwtor gwaith coed gwyrdd yn cynnal sesiynau crefft wythnosol. Telir am yr holl ddefnyddiau a lluniaeth, ond derbynnir rhoddion yn fawr.

Cyllid Cymunedau'n Cyfrif CAVO

Diolch enfawr i CAVO am dderbyn ein cais i'w Grant Cymunedau'n Cyfri.

Gweithdy Gwneuthurwyr Misol Merched gyda Jess

Rydym yn falch iawn bod Jess Elmhirst yn cynnal gweithdy gwneuthurwr misol sy'n rhedeg ar ddydd Mercher olaf pob mis. Os hoffech archebu lle cysylltwch â Jess ar
07770824900 neu e-bostiwch jess@glanmedeni.co.uk